Chỉ định thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 5:Phần mềm Quản lý công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (30.08.2020 07:45)
QĐ Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 05: Phần mềm Quản lý công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (13.08.2020 14:17)
QĐ điều chỉnh tên gói thầu hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 5: Triển khai CSDL công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (31.07.2020 14:17)
Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 5: Triển khai CSDL công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (24.07.2020 14:17)
Chỉ định thầu đơn vị Tư vấn quản lý dự án gói thầu số 5: Phần mềm Quản lý công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (19.07.2020 07:45)
QĐ Chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Triển khai CSDL công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm (16.07.2020 14:17)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website