Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm định giá số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (08.05.2023 15:11)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (12.04.2022 14:23)
Chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (31.03.2022 09:11)
Chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (31.03.2022 09:11)
Phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông. Địa điểm XD: Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (28.03.2022 07:56)
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (28.03.2022 07:56)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đơn vị thực hiện Khảo sát, lập Đề cương và dự toán chi tiết gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (11.03.2022 09:06)
Về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông. (11.03.2022 09:04)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông. (26.05.2021 10:33)
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông. (26.05.2021 10:32)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website