Kết quả xử lý đơn thư (17.03.2023 08:07)

Hướng dẫn đơn của Ông Bùi Ngọc Tuấn –Địa chỉ: thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông


Sở Tư pháp nhận được đơn ghi ngày 29/02/2023 của các ông/bà là Bùi Ngọc Tuấn, Hồ Thị Trĩ, Bùi Thị Như Ngọc, Bùi Hồ Hiệp và Bùi Thị Ngọc Huyền đồng đứng tên.

Địa chỉ: thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, căn cứ quy định của pháp luật, đơn của ông (bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan sau đây:

1. Nội dung: Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản ngày 15/12/2011 trái quy định của pháp luật; không niêm yết công khai tài sản bán đấu giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và giả mạo chữ ký chữ viết người nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nội dung này đã được Sở Tư pháp tiếp nhận và trả lời tại Công văn số 989/STP-QL&TTr ngày 12/8/2022; Công văn số 662/STP-QL&TTr ngày 06/02/2022. Do vậy, Sở Tư pháp không xem xét, giải quyết đối với các nội dung tương tự nêu trên.

2. Nội dung: Chi cục thuế huyện Krông Nô kê biên tài sản của những người không phải nợ thuế để thu hồi thuế; Hội đồng định giá tài sản huyện Krông Nô định giá tài sản của những người không liên quan để bán đấu giá; không thông báo cho người có tài sản biết về việc định giá tài sản. Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô.

Do vậy, đề nghị ông Bùi Ngọc Tuấn và các cá nhân có liên quan gửi nội dung đơn đến Chi cục thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô để được xem xét giải quyết theo quy định./.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website