Kế hoạch thanh tra (10.01.2024 14:51)

Kế hoạch Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp năm 2024


Ngày 05/01/2024, Giám đốc Sở tư pháp ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP về Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp năm 2024.

Xem chi tiết


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website