Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (05.01.2021 09:42)
Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (11.11.2020 09:48)
Về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông (11.11.2020 09:48)
Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng thực, hộ tịch tại UBND phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (03.07.2020 07:53)
Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Nhất (01.07.2020 09:48)
"Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch của UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông" (01.07.2020 09:48)
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (05.03.2020 09:28)
Kế hoạch thanh tra năm 2020 (06.01.2020 10:07)
Về việc thanh tra đột xuất đối với Văn phòng Công chứng Vũ Minh Vững (29.08.2019 14:13)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website