Kết quả tiếp công dân (15.01.2024 15:03)

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 01/2024


Sở Tư pháp ban hành các văn bản: Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 05/01/2024 về Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp năm 2024; Thông báo số 08/TB-STP ngày 09/01/2024 về Lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Tư pháp.

a) Kết quả tiếp công dân:

- Tháng 01/2024: Sở tiếp thường xuyên 01 lượt công dân đến kiến nghị về việc trả lời các nội dung liên quan đến giấy tờ hộ tịch của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Đắk R’lấp không đúng quy định của pháp luật.

b) Kết quả xử lý đơn:

Trong tháng 01/2024: Sở Tư pháp tiếp nhận 03 đơn, trong đó: 01 đơn có nhiều nội dung khác nhau Sở Tư pháp đã hướng dẫn người gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 02 đơn kiến nghị, phản ánh đã xử lý lưu đơn theo quy định.

 


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website