Kết quả tiếp công dân (17.07.2023 09:05)

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 07/2023


Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; bố trí cơ sở vật chất, nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân thuận tiện liên hệ; niêm yết nội quy tiếp công dân, công khai thông tin về tiếp công dân theo quy định.

a) Kết quả tiếp công dân: Tháng 7/2023: Tiếp 01 công dân đến liên hệ làm việc tại SởTư pháp.

b) Kết quả xử lý đơn: Trong tháng 7/2023: SởTư pháp tiếp nhận 01 đơn kiến nghị (đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã chuyển đơn đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để giải quyết theo quy định.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website