Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Nông (10.12.2020 08:04)
Kết luận Thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông (10.12.2020 08:04)
Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch tại UBND phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (11.08.2020 09:07)
Về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch tại UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (06.07.2020 08:28)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website