Kết luận tiếp công dân (17.12.2020 08:46)

Kết quả tiếp công dân năm 2020


Trong năm 2020, Sở Tư pháp tiếp 11 lượt công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại về việc thực hiện các chính sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; không có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Không có đoàn đông người và có tính chất phức tạp đến trụ sở tiếp công dân của Sở để khiếu nại, phản ánh.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Sở đã hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

 


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website