Kết quả tiếp công dân (17.11.2023 09:12)

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2023


 

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; bố trí cơ sở vật chất, nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân thuận tiện liên hệ; niêm yết nội quy tiếp công dân, công khai thông tin về tiếp công dân theo quy định.

a) Kết quả tiếp công dân: Tháng 11/2023: Có 03 công dân đến liên hệ làm việc tại SởTư pháp. Sở đã tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.

b) Kết quả xử lý đơn: Tháng 11/2023: SởTư pháp tiếp  nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực công chứng,thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTư pháp; theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 21425/QĐ-XPVPHC ngày 30/10/2023  về xử phạt vi  phạm  hành  chính đối  với Văn phòng Công chứng Vũ Trung Kiên, số tiền xử phạt là: 25.000.000 đồng.


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website