Kết quả tiếp công dân (16.10.2023 09:12)

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 10 năm 2023


Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; bố trí cơ sở vật chất, nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân thuận tiện liên hệ; niêm  yết nội quy tiếp công dân, công khai thông tin về tiếp công dân theo quy định.

a) Kết quả tiếp công dân: Tháng 10/2023: Không có công dân đến liên hệ làm việc tại SởTư pháp.

b) Kết quả xử lý đơn: Trong tháng 10/2023: SởTư pháp tiếp nhận 02 đơn kiến nghị,  phản ánh trong lĩnh vực  công  chứng, thuộc  thẩm  quyền  giải  quyết  của  SởTư pháp.  Sở đang tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website