Kết quả tiếp công dân (11.08.2023 09:12)

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 8 năm 2023


Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; bố trí cơ sở vật chất, nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân thuận tiện liên hệ; niêm  yết nội quy tiếp công dân, công khai thông tin về tiếp công dân theo quy định.

a) Kết quả tiếp công dân: Không có công dân đến liên hệ làm việc tại Sở Tư pháp

b) Kết quả xử lý đơn: Sở Tư pháp tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai và đã tiến hành lưu đơn theo quy định (đơn thuộc trường hợp đã được gửi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết).


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website