Kết quả tiếp công dân (14.09.2023 09:12)

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 9 năm 2023


Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; bố trí cơ sở vật chất, nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân thuận tiện liên hệ; niêm  yết nội quy tiếp công dân, công khai thông tin về tiếp công dân theo quy định.

a) Kết quả tiếp công dân: Tiếp 01 lượt công dân đến liên hệ làm việc tại Sở Tư pháp, phản ánh về việc tranh chấp đất đai.

b) Kết quả xử lý đơn: Sở Tư pháp tiếp nhận 01 đơn tố cáo, 01 khiếu nại, 01 đơn kiến nghị, phản ánh. Sở Tư pháp đã chuyển các đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website