Lịch tiếp công dân (23.08.2019 10:47)

Lịch Tiếp công dân của Sở Tư pháp


Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 21/01/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 05/01/2024 về Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp năm 2024. Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thông báo Lịch tiếp công dân trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

Trường hợp ngày tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định hoặc trùng với công việc quan trọng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

Trường hợp đồng chí Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân theo lịch thì ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phó Giám đốc Sở được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc Sở kết quả tiếp công dân.

1.2. Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Sở và Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày còn lại trong tháng (trừ ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định).

1.3. Tiếp công dân đột xuất

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:

 a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; Số 11, đường Lê Duẩn, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13h 30 phút đến 17h00 phút.

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông trân trọng Thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

 


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website