Thông báo ngăn chặn (25.12.2019 14:25)

Ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản


Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 143/TB-CCTHADS ngày 03/11/2019 của Chi cục THADS huyện Tuy Đức về việc kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Vũ Thị Thủy, sinh năm 1970, trú tại thôn 1, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, gồm: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo Thông báo số 143/TB-CCTHADS).

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh không giải quyết yêu cầu giao dịch đối với tài sản có liên quan đến vụ việc nêu trên.


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website