Thông tin nganh (18.01.2021 13:47)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra


Để việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực sự có hiệu quả, trong những năm qua Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, chương trình và văn bản triển khai thi hành. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các địa phương đã thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý hộ tịch, các quy định của Luật cũng được người dân nắm bắt, áp dụng thực hiện và đi vào cuộc sống.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch, qua đó đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tiến hành bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hộ tịch cho đội ngũ công chức là cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã. Đến nay, tỉnh Đắk Nông cơ bản đã hoàn thành việc đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định. Phối hợp với Trường Trung cấp Luật Miền Bắc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức là cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã; chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với các địa phương…

Ngoài ra, để đánh giá khách quan và chính xác công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thanh tra; Kế hoạch Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2020; trên cơ sở các Kế hoạch đã ban hành, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 06 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra, cho thấy công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các đơn vị được kiểm tra đã đạt được những kết quả đáng được ghi nhận như: thực hiện sắp xếp và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học, các hồ sơ được đánh số thứ tự, thuận tiện cho công tác tra cứu; Sổ đăng ký hộ tịch được ghi chép tương đối đầy đủ; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ; thực hiện việc đóng giáp lai và khóa sổ theo quy định; các hồ sơ đăng ký hộ tịch cơ bản đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch có ý thức trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, chủ động nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi và đề xuất cách giải quyết đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch có tính chất phức tạp mà hiện nay pháp luật hộ tịch chưa quy định cụ thể.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Việc mở, khóa, ghi Sổ hộ tịch, sữa chữa sai sót trong Sổ hộ tịch chưa đảm bảo theo quy định; một số nội dung tại hồ sơ và giấy tờ hộ tịch khi vào Sổ không thống nhất; một số trường hợp đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn chưa thực hiện việc xác minh theo quy định; việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc chưa đúng quy định và thiếu chặt chẽ; cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn có sự nhầm lẫn giữa thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, ….

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo thì cần có những giải pháp đồng bộ cụ thể, thiết thực, trong đó:

- Sở Tư pháp cần tăng cường chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch, kịp thời giải quyết những vướng mắc về đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về hộ tịch. Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cần quan tâm bố trí, sắp xếp công chức tư pháp hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã; bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương; Chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là những văn bản pháp luật mới về hộ tịch; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch đúng quy định pháp luật. Đồng thời kịp thời phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật hộ tịch để được hướng dẫn giải quyết, hoặc kịp thời kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn quản lý.

Thùy Trang


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website