Giới thiệu (11.07.2023 10:28)

Tiểu sử lãnh đạo


I. Giám đốc Sở

- Họ và tên: TRẦN VĂN DIÊU

- Sinh Ngày: 24/07/1977

- Quê quán: Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Số điện thoại: 0914.144445

- Email: dieutv.stp@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ 01/07/2023

Giám đốc Sở Tư pháp

Từ 04/2021 - 06/2023

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Từ 06/2016 - 04/2021

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Từ 03/2014 - 04/2016

Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút

Từ 02/2012 - 02/2014

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng NNPTNT – Văn phòng UBND tỉnh

Từ 02/2004 - 01/2012

Chuyên viên, Phó Chánh thanh tra, Chánh thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ 01/2002 - 01/2004

Chuyên viên Trung tâm điều tra Quy hoạch đất đai - Trung tâm điều tra Quy hoạch đất đai thuộc Sở Địa chính tỉnh Đăk Lăk

II. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

1. Trần Thanh Tài

Họ và tên: Trần Thanh Tài              Sinh ngày 28 tháng 7 năm  1977.   

Nơi sinh: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Quê Quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0914862627

Email: taitt.stp@daknong.gov.vn

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

15/5/2001 – 31/7/2002

Nhân viên hợp đồng thử việc Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

01/8/2002 -31/12/2003

Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

01/01/2004 -23/7/2004

Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông

23/7/2004 - 01/4/2009

Chuyên viên Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

01/4/2009 - 24/10/2010

Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

25/10/2010 - 15/01/2012

Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

16/01/2012 - 03/02/2016

Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

04/02/2016 - 14/4/2019

Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

15/4/2019 – 09/11/2021

Trưởng Phòng Nội chính - Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

09/11/2021 đến nay

Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

 


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website