Giới thiệu (08.05.2020 14:17)

Tiểu sử lãnh đạo


I. Giám đốc Sở

- Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU

- Sinh Ngày: 16/3/1974

- Quê quán: Xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

- Số điện thoại: 0905.116.374

- Email: hieunt.stp@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 9/1996  đến 3/1998

Chuyên viên Phòng Văn bản - Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 4/1998 đến 10/2000

Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên BCH Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10/2000 đến 6/2001

Chuyên viên, Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên BCH Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2001 đến 12/2003

Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên BCH, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 1/2004 đến 7/2004

Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, Ủy viên BCH Đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Đắk Nông, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp Đắk Nông

Từ tháng 8/2004 đến 4/2006

Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, Ủy viên BCH Đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Đắk Nông, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp Đắk Nông, Ủy viên BCH Công đoàn Sở Tư pháp Đắk Nông

Từ tháng 4/2006 đến 3/2011

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Đắk Nông

Từ tháng 3/2011 đến 5/2014

Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Từ tháng 5/2014 đến nay

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Từ tháng 11/2019 đến nay

Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp

Từ tháng 9/2019 đến nay

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Từ tháng 01/2020 đến nay

Giám đốc Sở Tư pháp

II. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

1. Nguyễn Văn Thông

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÔNG

- Ngày sinh: 20/8/1976

- Quê quán: Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Số điện thoại: 0971031979

- Email: thongnv.stp@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ tháng 12/2000 đến 03/2004

Chuyên viên Ban Dân vận, Huyện ủy Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 04/2004 đến tháng 06/2008

Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Từ tháng 07/2008

đến tháng 07/2017

Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng Tổ chức - cán bộ, Phó trưởng phòng Huyện ban ngành sở, Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 07/2017

đến nay

Phó Giám đốc Sở Tư pháp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website