Tra cứu Văn bản điều hành
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 QĐ thu hồi Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Xem word online
2 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Xem word online
3 Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC năm 2022
Xem word online
4 Báo cáo Tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023
Xem word online
5 Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số Quý I năm 2023
Xem word online
6 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
Xem word online
7 Thông báo Kết luận kiểm tra đột xuất về đấu giá tài sản tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông
Xem word online
8 Thông báo Kết luận kiểm tra đột xuất về đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp
Xem word online
9 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Ngô Thị Sương
Xem word online
10 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tư pháp
Xem word online