BCTĐ Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời ... (29.06.2020 08:51)
BCTĐ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh (07.05.2020 09:21)
BCTĐ Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07.05.2020 09:21)
BCTĐ Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07.05.2020 09:21)
BCTĐ Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07.05.2020 09:21)
BCTĐ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07.05.2020 09:21)
BCTĐ Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ (07.05.2020 09:21)
BCTĐ dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (26.03.2020 08:54)
Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sĩ đại học và sau đại học…. (10.03.2020 08:29)
Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (09.03.2020 08:47)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website