Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 07/2023 (17.07.2023 09:05)
Kết quả tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn tháng 06/2023 (12.06.2023 13:40)
Kết quả tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn (16.05.2023 14:41)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 02/2023 (16.02.2023 13:29)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 01/2023 (17.01.2023 13:41)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 11/2022 (24.11.2022 08:18)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 10/2022 (24.11.2022 08:18)
Kết quả tiếp công dân tháng 9/2022 (16.09.2022 09:25)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 8/2022 (17.08.2022 08:58)
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 7/2022 (14.07.2022 14:31)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website